På Viby Skole har vi almenSFO og specialSFO med et stort fællesrum i midten. Vi arbejder med inklusion, og ser det som en stor værdi at børnene mødes i forskellige fællesskaber på tværs af klassetrin.

Der er mulighed for at deltage i mange forskelligartede aktiviteter - ude som inde. Der er flere aktiviteter, der går igen, som for eksempel en ugentlig båldag, en ugentlig spilledag, hvor der kan spilles på bl.a. PlayStation, iPads og såmænd også brætspil. Der er aktiviteter i hallen flere gange om ugen, og hver dag er der mulighed for at deltage i kreative aktiviteter. Der arrangeres småture, fodboldkampe og fællesleg, men der er også plads til det mere spontane og masser af mulighed for bare at ”hænge ud”, hygge, lege og udfolde sig kreativt på eget initiativ og egne præmisser.

Vi ser legen som en stor del af et barns udvikling, og dyrker den legende tilgang i alle aktiviteter. En gang om året har vi Tortuga (udeuge), som er vores helt særlige rollespilsuge, som samler både børn og voksne i leg, kamp, og historiefortælling.

For 3. klasserne arrangeres der hen over året nogle særlige aktiviteter eller ture, som rækker lidt udover almindelig åbningstid. Vi samarbejder desuden med klubben om overgangen fra 3. kl. SFO til 4. kl. klub, hvor både klassepædagogen og kommende klubpædagog deltager.

Vi laver ugeplan over aktiviteter og sender nyhedsbrev ud til forældre via Aula ca. en gang om måneden.

Åbningstider og kontakttelefon i SFO, afd. Kirkevej

Telefon

SFO-tlf. 4046 8545

Hverdage

  • Morgenåbning: 6.30-8.00
  • Mandag til torsdag 13.30-17.00
  • Fredag 13.30-16.30

Skoleferier og fridage

  • Mandag til torsdag 6.30-17.00
  • Fredag 6.30-16.30

På skolefridage skal børnene møde op i SFO’en senest kl. 10, da vi ofte tager på tur. Vær opmærksom på at jeres barn skal have to madpakker med i ferien.

Uge 29+30 har vi sommer SFO med øvrige SFO’er i området (Vestergårdsskolen og Højvangskolen)- det meldes ud omkring 1. marts, på hvilken skole sommer-SFO'erne samles.

I juleferien 2019 afprøver vi samkøring med de to ovennævnte skoler.