Trivsel, læring og professionelle voksne

I både elevtrivselsmålingen og forældretilfredshed oplever vi en stor opbakning til skolen.

Eksempelvis:

  • Er 99% i indskolingen glade for deres skole
  • Er 81% i udskolingen meget tit eller tit glade for deres klasse 
  • Er den sociale trivsel på skolen på indeks 4 ud af 5

Du kan læse mere omkring vores faglige og trivselsmæssige resultater i skolens trivselsrapport, kvalitetsrapport og lokale udviklingsplan (LUP).

Rapporter og udviklingsplan