Trivsel, læring og professionelle voksne

I både elevtrivselsmålingen 2022 og forældretilfredshed oplever vi en stor opbakning til skolen.

Eksempelvis:

  • Er 97,3 % i indskolingen glade for deres skole
  • Er 72 % i udskolingen meget tit eller tit glade for deres klasse 
  • Er den sociale trivsel på skolen på indeks 4 ud af 5

Du kan læse mere omkring vores faglige og trivselsmæssige resultater i skolens trivselsrapport, kvalitetsrapport og lokale udviklingsplan (LUP).

Rapporter og udviklingsplan

 

Vores sundhedsrapport

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf). Sundhedsmåling_-_Viby_Skole.pdf