Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

På Viby Skole satser vi på et højt fagligt niveau, idet vi mener at folkeskolen er grundlaget for elevernes fremtidige uddannelse og arbejdsliv.

 • Læs op

Indhold

  Samtidigt ønsker vi at medvirke til, at dit barn som elev udvikler sig til et livsdueligt og robust menneske, der kan og vil deltage aktivt i samfundslivet. Derfor er den grundlæggende tilgang til læring, både faglig og socialt, på Viby Skole at: ”børn gør det rigtige – hvis de kan”. Vi forventer derfor, at alle yder deres bedste. Viby Skole er et sted, hvor skole, elev og forældre samarbejder tæt og forpligtende om barnets læring.

  Læsning

  Viby Skole satser meget kraftigt på sprog og læsning, idet vi vurderer, at læsning er den alt afgørende disciplin at mestre for at kunne få et positivt skoleforløb og være godt rustet til uddannelse og livet efter folkeskolen.

  Vi arbejder derfor med Reading Recovery i indskolingen, som er et læseprogram for svage læsere. Vi har to uddannede lærere, der laver forløb med de yngste elever, når der er udfordringer med læsningen. I de ældste klasser arbejder de også med læsning. Vi har en lokal læsevejleder, som arbejder med et program, der hedder VAKS (Vælg AfKodningsStrategi), men vi bruger også IT-kompenserende redskaber til specielt de ordblinde elever. I den daglige undervisning arbejdes med undervisning med forskellige læsestrategier.

  Hvis dit barn skal blive en god læser, skal det have øvet sig i 5000-6000 timer. Så mange timer kan vi ikke nå at øve i skoletiden, så det er også vigtigt, at dit barn øver dig derhjemme ca. en halv time om dagen.

  Tidlig indsats i læsning

  Læsning er et vigtigt redskab. Derfor gør vi på Viby Skole en solid indsats for at sikre, at dit barn får den rette hjælp til at komme i gang med at læse. Det indebærer, at vores læsevejleder følger børnene tæt og kan derfor på et tidligt tidspunkt finde og hjælpe de børn, der viser tegn på eventuelle vanskeligheder.

  Vores læseindsats i grove træk:

  • I oktober i 0. klasse får dit barns klasse lavet en sprogscreening, som er obligatorisk i Aarhus Kommune.
  • Ved udfordringer laver læsevejlederen en ekstra screening, og der vi aftaler sparring med læsekonsulenten og høretalekonsulenten, som er tilknyttet Viby Skole
  • I starten af 1. klasse tager dit barns klasse en læsetest, som viser, om dit barn er godt i gang med læsningen. Hvis ikke, tilbyder vi dit barn et læseløft, kaldt Reading Recovery (RR) i 1. klasse.
  • I efteråret i 1. klasse laver dit barns klasse en ordlæseprøve på 5-10 minutter.
  • I efteråret i 2. klasse tager dit barns klasse en træningsprøve til national læsetest. Så ved de, hvad det er, når de tager den obligatoriske nationale læsetest i foråret i 2. klasse.
  • Mod slutningen af 2. klasse laver dit barns klasse en staveprøve med læsevejlederen.
  • Hvis dit barn har få rigtige, laver det yderligere opgaver for at læsevejleder og dansklærer kan vurdere risiko for ordblindhed.
  • I slutningen af 3. klasse kan man anvende ordblindetest med et validt resultat, og derefter vurderer læsevejleder og lærer i samarbejde med dig som forælder, om der fortsat er brug for en handleplan for dit barns læseudvikling. Vi har også mulighed for at tilbyde VAKS læseløft (Vælg Af Kodnings Strategi) i små hold.
  • I løbet af 4. klasse deltager dit barn i den obligatoriske nationale test i dansk/læsning. 

  Faglig udvikling

  Vi bruger læringsplatformen MinUddannelse til vores årsplaner og elevplaner. Her kan du som forælder følge med i den faglige udvikling, men også i meget af undervisningen. Her fremgår de fleste af de forløb, som eleverne arbejder med.

  Vi bruger mange forskellige læresystemer i undervisningen, som de klassiske bogsystemer og elevhæfter, men i de senere år er vi mere og mere gået over til digitale læremidler, som f.eks. fagportaler. Det betyder, at undervisningen støttes af flere visuelle midler, som er godt for mange af vores elever. Vi tror dog stadigt på, at det også er godt at arbejde i en bog, så derfor vil dit barn komme til at bruge både computer og bøger.

  Vi har ca. 200 Chromebooks til rådighed for eleverne, men det bedste er at medbringe sin egen computer, så barnet ved, hvordan den skal bruges senere til prøverne. I den seneste år, har skolen arbejdet med udvikling af naturfagsområdet, så den fællesfaglige prøve bliver nemmere at arbejde med på 9. årgang. Det har alle naturfagslærere været involveret i.

  Som en af vores lærere siger; “Så er det ikke 9. årgangs lærere, men hele Viby Skole som fører til prøve”. Det betyder, at det, som dit barn lærer, og måden undervisningen foregår på gennem din skoletid, er vigtigt for barnet, uanset hvilken årgang det går på. Vi underviser ikke for at gå til prøve eller som man siger “teach to the test”. Vi underviser, så dit barn skal blive klogere som menneske, som kan bruges i det videre liv.

  Sidst opdateret: 21. december 2023