”Børn gør det rigtige, hvis de kan.”
- Ross Greene.

På Viby Skole har vi lærere og pædagoger, som har forskellige vejlederfunktioner: Reading Recovery lærere, akt-vejledere, it-vejledere, 2-sprogsvejledere og læsevejledere. Disse funktioner kaldes samlet for supplerende undervisning, og har det fælles formål at støtte og bidrage til udviklingen af klassernes læringsmiljøer på Viby Skole, så alle elevers læring og trivsel øges.

Vi har en koordinator for den supplerende undervisning, og denne person koordinerer sammen med de to pædagogiske ledere alle de indsatser, som foregår i supplerende undervisning.

Hvilke indsatser laves i supplerende undervisning?

Vi arbejder med tre kategorier af indsatser:

Forebyggende indsatser: faglige forløb for enkelte elever eller større grupper, testning af elever, AKT-forløb, læse-forløb m.m.

Intervenerende indsatser: disse indsatser kan være observationer i klasser med henblik på sparring til klassens lærere, kortere faglige forløb med elever eller trivselsforløb med klasser eller grupper af elever.

Akutte indsatser: hvis en eller flere elever overtræder skolens regler, eller hvis en elev er i akut mistrivsel, skal det aftales om eleven kan være i AKT’en. Elevens lærer sikrer, at der bliver taget kontakt til hjemmet, at der bliver fulgt op på den konkrete handling sammen med de pædagogiske ledere, og der bliver aftalt en fremadrettet indsats.

Hvornår laver vi indsatser?

Hvis en lærer, en pædagog eller et team vurderer, at de står med en udfordring, så retter de henvendelse ved hjælp af et indstillingsskema. Herefter fordeler koordinator og de pædagogiske ledere opgaverne, og tager kontakt til den eller de personer, som har lavet indstillingen. Sammen laves en handleplan for indsatsen. Forældre skal altid vide besked, hvis der er lavet en indstilling.