På Viby Skole arbejder vi hele tiden på at skabe en skoledag, hvor der er så meget læring og trivsel som muligt. Det er vores ambition at sikre optimale betingelser for et højt fagligt og pædagogisk niveau samtidigt med, at alle børn føler sig trygge og trives i et forpligtende fællesskab. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er en høj grad af samarbejde med forældrene på skolen.

Skolen har en ressourceorienteret tilgang til arbejdet med eleverne, og inddrager altid forældrene ved eventuelle udfordringer. Det gode forældresamarbejde er kernen i at opnå trivsel og læring på skolen. Samarbejdet er et partnerskab mellem skolen og forældrene, hvor vi har hver vores opgaver og roller.

Formål

Formålet med skole-hjem-samarbejdet er at skabe god kontakt mellem skole og hjem, så alle børn på Viby Skole får en god, tryg og udbytterig skolegang. Kontaktlærerne/pædagogerne er de primære kontaktpersoner mellem elev, forældre og skolen.

Samarbejdet bygger på:

  • gensidig tillid og respekt
  • konstruktiv problemløsning
  • dialog og kendskab til forventninger

Forældre kan forvente at kontaktlæreren/pædagogen henvender sig til dem, hvis det anses for vigtig i forhold til elevens læring, udvikling og trivsel.

Udover det forventer skolen, at forældre tager kontakt til læreren/pædagogen (eller skolens ledelse), hvis der er informationer om eleven, som det kunne være hensigtsmæssigt for skolen at kende til.

Dette indebærer, at forældrene støtter skolen ved at undlade at forstyrre eleverne i skoletiden, samt at støtte op om at konflikter løses hvor de opstår, og ikke bringes uden for skolen.

Elevplan

Elevplanen er et dynamisk redskab til dialog og målsætning mellem elev, forældre og lærere. Fra august 2017 laves elevplanen i læringsplatformen. Elevplanen giver et samlet overblik over elevens udvikling i forhold til læring og trivsel. Den indeholder status, samt en opfølgningsdel, der lægger op til dialog, feedback og opfølgning.

Elevplanen udarbejdes efter inddragelse af eleven. Den er tilgængelig i læringsplatformen, og revideres løbende henover året med hensyn til elevens udvikling, lærings- og kompetencemål, og drøftes til skole-hjem-samtaler.

Skole-hjem-samtaler

Der er en årlig forældresamtale, normalt i efteråret, samt behovssamtaler i foråret.
Skolen kan derudover indkalde forældrene til skole-hjem-samtale efter behov.

Forældremøder

Vi afholder vedkommende og involverende forældremøder, hvor lærerne informerer om elevernes skolehverdag, læring og trivsel. Klasseforældrerådet kan i samarbejde med klassens lærere/pædagoger have forberedt et forældrepunkt vedr. klassens sociale trivsel, fx fødselsdage, sociale arrangementer, sengetider, lommepenge, alkoholaftaler mm.

Vi forventer at forældre deltager i forældremøderne.

Et medlem af skolebestyrelsen deltager i årets første forældremøde i indskolingen og på øvrige klassetrin efter behov.

Trivselsrådet (klasseforældrerådet)

I hver klasse vælges 3-5 forældre for et skoleår ad gangen. Valget finder sted på det første forældremøde i hvert skoleår. Så mange forældre som muligt bør i løbet af skoletiden prøve at være kontaktforældre.

Trivselsrådet har til opgave at:

  • deltage i planlægningen af forældremøder
  • planlægge arrangementer, der kan styrke fællesskabet i klassen

Find inspiration i vores folder om trivselsrådet


Forældrebesøg på skole

Forældre er velkomne til at besøge skolen og deltage aktivt i deres barns skoledag efter aftale med klassens pædagogiske personale.

Kommunikation

Viby Skoles primære kontaktform er elektronisk. Vi forventer at du som forælder holder dig løbende orienteret via Aula. Kontakt skolens personale via beskedsystemet. Skriv eventuelt, hvis du gerne vil ringes op af personalet.