Forårets traditioner

Rynkebyløbet

Rynkebyløbet er en ny tradition på Viby Skole, hvor vores specialklasser samler penge ind til børn med kræft og deres familier ved at løbe.

SFO Børnefest

Børnefesten i SFO’en er uden forældre og afholdes i april. Festen afholdes som regel ud fra et tema, hvor alle møder udklædte og fester i lokaler, der er pyntet og dekoreret til lejligheden.

SFO udeuge

Når det spæde forår begynder, er det tid til at besøge Vardaernes verden. Hele ugen står i rollespillets tegn, med blandt andet sværdkampe, perlearbejde og kogekunst over åben ild. Alle børnene i SFO’en er aktive udendørs i denne spændende forårsuge.

Skolefest

Hele skolen holder hvert andet år skolefest.

Sommerens traditioner:

Sidste skoledag

9. klasserne fejrer deres sidste skoledag på Viby Skole. Som hovedregel har 9. klasserne arrangeret morgenbord til lærere og forældre, inden de i deres festlige udklædninger slår sig løs med karamelkastning, underholdning i idrætshallen og ikke mindst den årlige fodbolddyst mellem lærere og 9. klasse elever.

Farvel SFO, Goddag Klub

Arrangementet er for de 3. klasses-elever, der går i SFO, og er ment som et farvel til SFO-livet og et goddag til det nye klubliv, som starter efter sommerferien i forbindelse med opstarten til 4. klasse.

Pastaløb

Der afholdes Pastaløb for indskolingen. Hver omgang er på cirka 400 m. Efter hver runde får hver elev en pastaskrue (heraf navnet Pastaløb), og den klasse, der har løbet sig til flest pastaskruer, har vundet.

Translokation

Alt i livet har en ende, og med den årlige translokation siger vi med overrækkelsen af folkeskolens afgangsprøvebeviser, taler, og sang farvel de ældste elever på skolen.

Sommerferie skoleafslutning i hallen

På den sidste skoledag samles vi alle i skolens idrætshal. Vi synger og skoleleder Henrik Kallestrups holder tale til elever og forældre. Vi slutter af med at råbe et nifoldigt feriehurra. Og så er sommerferien endelig begyndt.

Den første skoledag

Ved flagstangen mødes de nye spændte elever til 0. klasse og deres forældre med de nye lærere og skolens ledelse.

SFO grillfest

I august måned, hvor aftenerne stadig er lyse og lune, afholder SFO’en et stort udendørs grillarrangement. Børnene står for aftenens festlige underholdning.

Idrætsdag

Hele skolen bevæger sig i samlet trop over på Viby Stadion. Efter en fælles opvarmning kan eleverne prøve kræfter med forskellige atletikdiscipliner. Idrætsdagens højdepunkt er stafetløbet for alle klasserne. Vinderne af stafetten bliver tildelt årets idrætspokal.

Efterårets traditioner

Viby Marked

Hele skolegården omdannes en lørdag formiddag til en kæmpe markedsplads, hvor forældre, elever m.fl. har opstillet boder, hvor man kan finde og købe alt fra legoklodser til en ny second-hand garderobe. Derudover er der mulighed for at købe pølser, forfriskninger mm.

Skolernes Motionsdag

Fredagen op til skolernes efterårsferie afholdes det store arrangement "Skolernes Motionsdag". Dansk Skoleidræt har siden 1982 arrangeret Skolernes Motionsdag, som er en årlig idrætstradition, hvor børn over hele landet bevæger sig sammen.

Lanternefest SFO

I slutningen af oktober afholder SFO’en Lanternefest, hvor der i det sene eftermiddagsmørke serveres suppe over bål. De mange sjove udskårne græskar lyser op i mørket.

Vinterens traditioner

SFO Julefest

Alle samles i idrætshallen til den store julefest, hvor der serveres børnegløgg og æbleskiver, uddeles julegaver og man kan være heldig at vinde pæne præmier i Det Store Julebanko.

Adventssamling

I december måned samles vi alle én gang om ugen i skolen aula, hvor adventskransen tændes, mens der bliver sunget julesalmer og julesange. Omkring den 13. december på Luciadag er der også Luciaoptog på skolen. Luciaoptoget optræder derudover én gang i Viby Centret og én gang på det lokale plejehjem. De sidste mange år er det lærer Carsten Idskov, der har stået for den musikalske ledelse af Lucia-arrangementet.

Juleafslutning

Allerede fra morgenstunden lægger julefreden sig over skolen, hvor der i klasserne hygges med alskens juleaktiviteter krydret med julemusik og juleknas. Dagen afsluttes med juleafslutning i Viby Kirke og taler af skoleleder Henrik Kallestrup og sognepræst Henrik Søgaard Mikkelsen.

Fastelavn

Elevrådet står som arrangør af vores store fastelavnsfest. Børnene fra 0.–4. klasse møder udklædt. Deres udklædning bliver bedømt og præmieret af elevrådsrepræsentanter ved den store catwalk, som foregår i idrætshallen. Senere er der tøndeslagning, hvor der kåres en kattekonge og en kattedronning fra hver klasse.

Ferieplan

Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage. Du finder en oversigt over ferier og fridage i den aarhusianske folkeskole her: aarhus.dk/skoleferie.