Hvis du skal flytte til Vibys skoledistrikt

I så god tid som muligt skal du kontakte Viby skoles kontor og fortælle tre ting:

  • Hvornår du flytter til vores skoledistrikt
  • Hvornår du ønsker, at dit barn skal starte
  • På hvilket klassetrin, dit barn skal starte

Hvis dit barn skal starte i 0. - 9. klasse, ringer den pædagogiske leder, som har ansvaret for afdelingen, jer op.

Det er vigtigt for os, at dit barn får den bedst mulige start skolen, så i den første samtale med dig, vil vi gerne vide lidt om dit barns personlige, sociale og faglige trivsel og udvikling, så vi efterfølgende kan finde frem til den bedste klasseplacering.

Herefter kontakter vi dig med oplysninger om klasseplacering og kontaktlærer/pædagog informationer, og hvor vi laver nærmere aftaler for dit barns start på Viby Skole.

Hvis du bor i et andet skoledistrikt og ønsker skoleskift til Viby Skole

Du skal følge samme procedure, som beskrevet i ovenstående afsnit. Vi anbefaler dog altid, at du først har kontaktet dit barns skole for at løse årsagen til skiftet.

Her skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at der er plads på den ønskede årgang. Der er som udgangspunkt ledige pladser, hvis der er færre end 24 elever i gennemsnit på klassetrinnet. Hvis der ikke er plads, gemmer vi din ansøgning i det indeværende skoleår. Hvis der bliver en plads, kontakter vi dig.

Hvis du bor i et andet skoledistrikt og dit barn er visiteret til en specialklasse på Viby Skole

Hvis dit barn er blevet visiteret til en af vores specialklasser, vil du kort efter modtage en invitation til et indslusningsmøde. På indslusningsmødet vil du blive orienteret om det specialpædagogiske tilbud på Viby skole. På indslusningsmødet udveksles de oplysninger som de modtagende lærere, pædagoger og PPR-psykolog har brug for, for at lave det bedste tilbud til dit barn. Du vil møde dit barns kommende lærere og pædagoger og sammen med dem, laver vi en indslusningsplan.

Når dit kommer fra en anden skole, kan du forvente:

At vi har forberedt os på at modtage dit barn

I forbindelse med dit barns skoleskift til Viby skole er du bedt om at give tilladelse til, at vi må indhente informationer om dit barn fra dit barns tidligere skole. Dette gør vi for at hjælpe dit barn med at komme godt i gang med hverdagen i den nye klasse og for at kunne planlægge en undervisning, der tager højde for dit barns styrker og udfordringer.

At få adgang til alle informationer om dit barns hverdag i skolen

Informationer om dit barns nye hverdag på Viby Skole finder du på Aula, og det er din opgave at følge med i dit barns nye skolehverdag. Dette gør du ved at logge regelmæssigt på Aula. Det er også på Aula, du kan skrive til lærerne og pædagogerne i dit barns klasseteam.

Har du problemer med at logge på Aula, skal du rette henvendelse til skolens kontor.