I løbet af efteråret, året før barnet skal starte i børnehaveklasse, modtager forældrene et brev fra Børn og Unge i Aarhus Kommune sammen med pjecen 'Velkommen i skole'.

Skoleindskrivningen til det kommende skoleår sker fra november til januar. Forældrene skriver barnet ind ved brug af MitID.

Sådan får de nye elever en god start

Indskrivningsmøde i november

Allerede i november måned inviteres forældre til kommende skolestartere til et informationsmøde på Viby Skole. Her vil medarbejdere, ledelse og repræsentanter fra dagtilbuddet præsentere skolen, samarbejdet og de tiltag, der laves for at overgangen mellem børnehave og skole bliver så god som muligt.

Samarbejde med børnehaverne i dagtilbuddet

Skolen samarbejder med dagtilbud omkring besøgsdage på skolen, og om det enkelte barns overgang til skolen. I den forbindelse er dagtilbuddet med til at komme med forslag til klassedannelsen.

Skolen bliver ligeledes inviteret med til møder i børnehaverne når der skal gives en overlevering på børn med særlige behov, for at sikre en god skolestart.

Pædagoger og børnehaveklasseledere besøger børnehaverne, for at få kendskab til kommende skolebørn.

Klassedannelse

Vi gør os stor umage i at få sammensat klasserne og overvejer følgende i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • Kønsfordeling
  • Bopæl (mulighed for at følges i skole)
  • Gode arbejdsrelationer – fremfor venskaber
  • Børnehavernes tilbagemeldinger på børnenes sociale kompetencer og indbyrdes sociale sammenspil

Klasselisten sendes i e-Boks start juni, og børn og forældre inviteres til en skoleeftermiddag. Børnene møder deres klassekammerater, børnehaveklasseleder og klassepædagog. Forældre får en kop kaffe, og får information om skolens SFO.

Første skoledag

Første skoledag er en helt særlig dag for børnene. Her er traditionen, at ledelse og medarbejdere tager imod de nye elever ved skolens flagstang, hvorefter vi i fællesskab går over til klasserne.

Forældresamarbejde

Vi glæder os til at skulle samarbejde med jer forældre, og holder et forældremøde i starten af det nye skoleår, hvor vi forventer at du deltager. Vi kan ikke lykkes uden din opbakning og samarbejde i forhold til at tage medansvar, i dit barns skolegang.