Vi tilbyder

 • Engageret og dygtigt personale, der er indstillet på samarbejde med forældre og elever
 • Personale, der opfatter elever og forældre som en positiv ressource
 • En tryg skolegang og et fagligt godt læringsmiljø
 • En gammel traditionsrig, men samtidig udviklende og nytænkende, skole

Sammen med dig er det vores opgave at skabe de bedste betingelser for en god skolegang for dit barn - og samtidig sikre, at alle elever på skolen trives. Derfor sanktionerer vi elever, der groft overtræder reglerne for god adfærd. Det kan være ved samtaler med elev og forældre, overflyttelse til andet undervisningstilbud på skolen eller til en anden skole. Ved grove overtrædelser bortviser vi eleven i en periode. Efter en bortvisning kan eleven tidligst genoptage sin skolegang efter en samtale mellem elev, forældre og skolens ledelse.

Vi forventer, at:

 • Dit barn møder til tiden, veludhvilet og velforberedt
 • Dit barn deltager aktivt og positivt i undervisningen
 • Dit barn opfører sig ordentligt overfor de andre elever og skolens personale
 • Dit barn efterlever skolens regler og retter sig efter personalets anvisninger
 • Dit barn udviser en ordentlig adfærd og bruger et pænt sprog
 • Dit barn udnytter sine evner optimalt
 • Dit barn deltager i al undervisning - herunder lejrskoler og andre ture. Svømning er obligatorisk i 3. og 4. klasse. Badning er obligatorisk efter idræt og svømning.

Vi forventer af dig, at:

 • Du er positiv og konstruktiv i dialogen med skolen
 • Du deltager aktivt i skolens liv herunder samtaler, forældremøder og sociale arrangementer
 • Du har hovedansvaret for barnets opdragelse, så dit barn på en fornuftig måde kan deltage i undervisningen og sociale sammenhænge
 • Du bakker op om Viby Skole