Vi har et velfungerende SFO-forældreråd, som består af forældre der har barn i skolens SFO. Vi prioriterer at alle årgange og specialafdelingen er repræsenteret, så vi får de forskellige perspektiver bragt i spil.

Der er valg inden 1. oktober, hvor forældrerådet skal være etableret. Vi holder 5 møder om året og derudover har vi 2 fællesmøder med Skolebestyrelsen

SFO-forældrerådet består udover forældre også en medarbejder, og indskolingslederen.

Som medlem af SFO-forældrerådet er du dels tæt på dagligdagen i dit barns SFO, dels får du indsigt i mere overordnede og strategiske prioriteringer. Det betyder, at du har stor mulighed for at påvirke rammerne og udviklingen af børnenes hverdag på flere niveauer.

Som eksempler på punkter på dagsorden:

  • SFO-arrangementer – evaluering af dagligdag
  • De bedste overgange: skolestart og SFO til klub
  • Kreativitet og innovation
  • Legens betydning
  • Ude-uge

Rammerne for arbejdet i SFO-forældrerådet er fastlagt i 'Styrelsesvedtægt for kommunale skoler i Aarhus kommune' og i 'Rammer for mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune', som er vedtaget af Aarhus Byråd.

På Aarhus.dk kan du læse meget mere om de kompetencer og opgaver, der ligger i SFO forældrerådet.

Dagsordener og referater