Vores grundlæggende tilgang til læringsfællesskabet, det faglige såvel som det sociale, er, at både børn og voksne ”gør det rigtige, hvis vi kan”.

Fællesskabet bærer præg af at alle børn, forældre og medarbejdere mødes i gensidig respekt uanset hvilken baggrund, vi kommer fra. Mangfoldighed og forskellighed ser vi som positive faktorer i elevernes dannelse.
Vi har høje forventninger og tør stille krav til hinanden, og medarbejdere, elever og forældre arbejder forpligtende og engageret sammen om elevernes læring, trivsel og dannelse.

I skolens overordnede målsætning er der yderligere tre punkter, som peger på elevers og ansattes trivsel på skolen:

  • At medvirke til udvikling af aktive, engagerede og ansvarlige elever, der gennem hele skoleforløbet bevarer glæden ved at gå i skole.
  • At medvirke til at elever udvikler tillid til sig selv og andre.
  • At medvirke til udvikling af elevernes sociale forståelse og tolerance.

Alle har ret til en god skolegang, og alle har pligt til at medvirke til at alle er en del af fællesskabet.

Det fælles ansvar

Alle har et ansvar for at skolen som helhed har sunde fællesskaber.

Skolens ansvar

Skolen har ansvaret for at arbejde målrettet med trivsel, lave specifikke indsatser på de enkelte årgange, at samle børnene i fællesskaber, og for at sætte ind med hjælp, når der er behov derfor. Skolen sætter antimobning og trivsel på dagsordenen, arbejder professionelt med trivselsarbejdet og inddrager ny viden i arbejdet løbende.

Forældrenes ansvar

Forældre har ansvaret for at lære deres børn sociale færdigheder, at indgå aktivt og samarbejdende omkring fællesskabet i skolen, og bidrage til klassernes samlede trivsel.

Forældrenes rolle tager udgangspunkt i klassernes trivselsråd (klasseforældreråd), samt skolebestyrelse og SFO-forældreråd.

Elevernes ansvar

Eleverne har hver især et ansvar for at bidrage positivt til fællesskabet. Arbejdet har udgangspunkt i de enkelte klasser, men også gennem elevrådsaktiviteter og aktiviteter på tværs.

Principper for skolen